Trollsländor

Här kommer jag lägga ut de trollsländor jag kryssat. Men andra ord de arter jag sett och lyckats få på bild. Sidan kommer uppdateras allteftersom jag hittar en ny art.

10. Fyrfläckad trollslända 160708

fyrflackad trollslanda

9. Röd flickslända 160608

rod flickslanda

8. Myrtrollslända 160608

myrtrollslanda1

7. Starrmosaikslända hane/hona

starrmosaikslanda starrmosaikslanda hona6. Brun mosaikslända

Brun mosaiktrollslanda1

5. Metalltrollslända

metalltrollslanda1

4. Blå jungfruslända hane / hona

bla jungfruslanda3 bla jungfruslanda hona

3. Svart ängstrollslända

svart angstrollslanda

2. Spjutflickslända hane/hona

spjutflickslandanspjutflickslanda hona

1. Sjöflickslända hane/hona

myrflickslanda 140623slända1