tordyveljpgUtlottningen av baggarna är nu genomförd och vinnarna är… trumvirvel…

Anny Berglin

Ann-Lis Lygnestad

Erik Eriksson

Susanna Carlsson

Stort grattis! Baggarna är snart på väg hem till er.